Razem bezpieczniej

Drukuj

„Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów oraz lokalnej społeczności w Powiecie Świdwińskim” – wypowiedz się: co można było zmienić, poprawić w realizacji projektu


Powiat Świdwiński otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. W wyniku oceny projekt pod nazwą: „Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów oraz lokalnej społeczności w Powiecie Świdwińskim” na kwotę 30 380 zł zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej mikroprojektów i otrzymał dofinansowanie w wysokości 24 300 zł.
W ramach projektu zrealizowano działania w blokach tematycznych :
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świdwinie
1. Analiza zagrożeń w cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży zamieszkującej w placówce.
2. Warsztaty na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki, dopalacze i alkohol
3. Warsztaty na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
4. Warsztaty z zakresu przemocy rówieśniczej

Rodziny zastępcze:

1. Analiza zagrożeń przemocy rówieśniczej w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu świdwińskiego ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami
2. Warsztaty dla rodzin zastępczych z terenu powiatu świdwińskiego na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przemocy rówieśniczej

DPS w Modrzewcu

1. Warsztaty „Zagrożenia pożarowe” dla mieszkańców, ich rodzin i pracowników
2. Warsztaty edukujące w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem przeciwdziałania patologiom społecznym, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promowanie efektywnych metod i środków zabezpieczenia mienia dla mieszkańców DPS w Modrzewcu, ich rodzin i pracowników.
3. Organizacja Pikniku „Żyj bezpiecznie” w DPS w Modrzewcu dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie, mieszkańców DPS i ich rodzin oraz lokalnej społeczności

- transport uczestników
- usługa cateringowa dla odwiedzających
- zabezpieczenie sanitarne – TOI TOI
- animacje dla dzieci i młodzieży
- usługa wynajmu dmuchanych atrakcji
- Warsztaty edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym
- Debata „Jak reagować?” jako inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności przeciwdziałanie patologiom, przemocy, ograniczanie dostępu do narkotyków
Wszystkie atrakcje i poczęstunek były darmowe dla wszystkich odwiedzających Piknik.

DPS w Krzecku

1. Organizacja „Pikniku rodzinnego” na terenie DPS w Krzecku dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie, rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu świdwińskiego, mieszkańców DPS i ich rodzin oraz lokalnej społeczności

- transport rodzin zastępczych na miejsce wydarzenia
- usługa cateringowa dla odwiedzających
- oprawa muzyczna
- zabezpieczenie sanitarne – TOI TOI
- animacje dla dzieci i młodzieży
- usługa wynajmu dmuchanych atrakcji
- Warsztaty edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym w trakcie „Pikniku rodzinnego”
- Debata „Jak reagować jako inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności przeciwdziałanie patologiom, przemocy, ograniczanie dostępu do narkotyków
Wszystkie atrakcje i poczęstunek były darmowe dla wszystkich odwiedzających Piknik.

„Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów oraz lokalnej społeczności w Powiecie Świdwińskim” – wypowiedz się: co można było zmienić,  poprawić w realizacji projektuPowiat Świdwiński  otrzymał dofinansowanie  w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. W wyniku oceny  projekt pod nazwą: „Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów oraz lokalnej społeczności w Powiecie Świdwińskim” na kwotę 30 380 zł  zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej  mikroprojektów i otrzymał dofinansowanie w wysokości 24 300 zł.W ramach projektu zrealizowano działania w blokach tematycznych :Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świdwinie  1. Analiza zagrożeń  w cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży zamieszkującej w placówce.2. Warsztaty na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki, dopalacze i alkohol 3. Warsztaty  na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 4. Warsztaty z zakresu przemocy rówieśniczej 
Rodziny zastępcze:
1. Analiza zagrożeń przemocy rówieśniczej w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu świdwińskiego  ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej  powodowanej stereotypami i uprzedzeniami 2. Warsztaty  dla rodzin zastępczych z terenu powiatu świdwińskiego na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przemocy rówieśniczej 
DPS w Modrzewcu
1. Warsztaty  „Zagrożenia pożarowe” dla mieszkańców, ich rodzin i pracowników 2. Warsztaty edukujące w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem przeciwdziałania patologiom społecznym, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promowanie efektywnych metod i środków zabezpieczenia mienia dla mieszkańców DPS w Modrzewcu, ich rodzin i pracowników. 3. Organizacja Pikniku „Żyj bezpiecznie”  w DPS w Modrzewcu dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  w Świdwinie,  mieszkańców DPS i ich rodzin oraz  lokalnej społeczności
- transport uczestników- usługa cateringowa dla odwiedzających- zabezpieczenie sanitarne – TOI TOI- animacje dla dzieci i młodzieży- usługa wynajmu dmuchanych atrakcji- Warsztaty edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym - Debata „Jak reagować?”  jako inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do  współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności przeciwdziałanie patologiom, przemocy, ograniczanie dostępu do narkotykówWszystkie atrakcje i poczęstunek były darmowe dla wszystkich odwiedzających Piknik.
DPS w Krzecku  
1. Organizacja „Pikniku rodzinnego” na terenie DPS w Krzecku  dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  w Świdwinie, rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu świdwińskiego,    mieszkańców DPS i ich rodzin oraz  lokalnej społeczności
- transport rodzin zastępczych na miejsce wydarzenia- usługa cateringowa dla odwiedzających- oprawa muzyczna- zabezpieczenie sanitarne – TOI TOI- animacje dla dzieci i młodzieży- usługa wynajmu dmuchanych atrakcji- Warsztaty edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym w trakcie „Pikniku rodzinnego”-  Debata „Jak reagować jako inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności  lokalne do  współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności przeciwdziałanie patologiom, przemocy, ograniczanie dostępu do narkotyków  Wszystkie atrakcje i poczęstunek były darmowe dla wszystkich odwiedzających Piknik.