Zawiadomienie o utworzeniu Stawarzyszenia Zwykłego

Drukuj

Zawiadomienie o utworzeniu Stowarzyszenia Zwykłego
środa, 06 lutego 2013 09:32
Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, określające nazwę i adres siedziby stowarzyszenia (oryginał).
2. Lista co najmniej trzech założycieli zawierającą imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz własnoręczne podpisy, bądź oświadczenia założycieli o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nie pozbawieniu praw publicznych (oryginał).
3. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał).
4. Regulamin stowarzyszenia określający jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie (oryginał).
Dokumenty wymienione w pkt 1,3,4 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie.
Opłaty :
brak