A- A A+

logo pl

Rozwój Powiatu Świdwińskiego

Warto przeczytać

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NPP1

Pomoc Ukrainie

 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozlicz Pit w powiecie świdwińskim

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

bip1

Regionalny System Ostrzegania

g418

Zachodniopomorskie. 30 lat Samorządności i Przemian

NFOŚiGW

Regulamin udostępniania miejsca na stronie

regulamin

Powiatowy Portal Mapowy

g3518

Sesje Rady Powiatu

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

za 2019

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ORAZ ZARZĄD POWIATU W ŚWIDWINIE  W  2019 ROKU

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Powiatu Świdwińskiego oraz Zarządu Powiatu Świdwińskiego w 2019 roku.

PETYCJE WNOSZONE DO RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Lp.

Skan petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko/ nazwa podmiotu w interesie którego petycja jest składana

Informacja dotycząca 
przebiegu postępowania

Data i sposób załatwienia petycji

1.

SCAN

01.08.2019r.

21.08.2019r.
-uzupełnienie

CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy

05.08.2019r. - przekazanie petycji Przewodniczącemu Rady Powiatu Świdwińskiego do rozpatrzenia

05.08.2019r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świdwińskiego

10.09.2019r.  – postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej petycji

26.09.2019r. – rozpatrzenie petycji

26.09.2019 r. - Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji

Scan uchwały

PETYCJE WNOSZONE DO ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Lp.

Skan petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko/ nazwa podmiotu w interesie którego petycja jest składana

Informacja dotycząca 
przebiegu postępowania

Data i sposób załatwienia petycji

1.

SCAN

18.12.2019r.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

19.12.2019r. - przekazanie petycji Przewodniczącemu Rady Powiatu Świdwińskiego

19.12.2019r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świdwińskiego

20.12.2019r. – przekazanie petycji do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu

23.12.2019r. -  Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji

Scan pisma