A- A A+

logo pl

Rozwój Powiatu Świdwińskiego

Warto przeczytać

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NPP1

Pomoc Ukrainie

 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozlicz Pit w powiecie świdwińskim

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

bip1

Regionalny System Ostrzegania

g418

Zachodniopomorskie. 30 lat Samorządności i Przemian

NFOŚiGW

Regulamin udostępniania miejsca na stronie

regulamin

Powiatowy Portal Mapowy

g3518

Sesje Rady Powiatu

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ORAZ ZARZĄD POWIATU W ŚWIDWINIE W 2020 ROKU

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ORAZ ZARZĄD POWIATU W ŚWIDWINIE  W  2020 ROKU

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Powiatu Świdwińskiego oraz Zarządu Powiatu Świdwińskiego w 2020 roku.

PETYCJE WNOSZONE DO RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Lp.

Skan petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko/ nazwa podmiotu w interesie którego petycja jest składana

Informacja dotycząca 
przebiegu postępowania

Data i sposób załatwienia petycji

1.

Skan petycji

15.12.2020r.

 

15.12.2020r. - przekazanie petycji Przewodniczącemu Rady Powiatu Świdwińskiego do rozpatrzenia

15.12.2020r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świdwińskiego

17.12.2020r.  – na posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z petycją uznała, iż Rada Powiatu nie jest właściwa do załatwienia tej sprawy.

22.12.2020 r. – przekazano petycję do podmiotu właściwego (Ministerstwo Zdrowia) do jej rozpatrzenia

22.12.2020 r. – wysłano do adresata petycji informację, iż petycja została przekazana do organu właściwego

 

 

PETYCJE WNOSZONE DO ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Brak.